Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

6 FEBRUARI 2007. – Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van de bedrijfstakken, beroepen of categorieën van ondernemingen waarin de door een beroepsziekte getroffene vermoed wordt aan het risico van deze ziekte blootgesteld geweest te zijn.

Mesothelioom veroorzaakt door asbest en 9.301.20 Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het pericard veroorzaakt – Ondernemingen of werkplaatsen waar producten of voorwerpen op basis van asbest worden gefabriceerd en behandeld. – Thermische isolatie met materiaal op basis van asbest.


DELEN

Logo