Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

28 MAART 1969. – [Koninklijk besluit houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsrisico voor sommige van deze ziekten moet voldoen.]

Codenummer 9.301.20. Goedaardige aandoeningen van het borstvlies en het pericard veroorzaakt door asbest

Codenummer 1.301.21. Asbestose

Codenummer 9.307. Mesothelium veroorzaakt door asbest

Codenummer 9.308. Longkanker veroorzaakt door asbest

Codenummer 9.310. Larynxkanker veroorzaakt door asbest


DELEN

Logo