Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

15 MEI 1997. – Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 mei 1997 van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf. – Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993 betreffende de arbeidsvoorwaarden

HOOFDSTUK I. – Algemene bepaling.

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel een wijziging aan te brengen aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993 betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 18 januari 1995 (Belgisch Staatsblad van 25 februari 1995), gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 1996 in uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995 betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, op de ondernemingen voor afbraak en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen en tot wijziging van de voornoemde collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993 betreffende de arbeidsvoorwaarden, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 8 juli 1997 (Belgisch Staatsblad van 14 augustus 1997).


DELEN

Logo