Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

11 FEBRUARI 1946. – ARAB : Algemeen Reglement voor de bescherming van de arbeid, Titel I (artikel 1 – 27ter/13).

HOOFDSTUK II. Lijst en indeling van de gevaarlijke, ongezonde of hinderlijke
inrichtingen.
Nummering : 23 (32).
– Opgave : vervaardiging van voorwerpen uit asbest of asbesthoudende
voorwerpen.
– Klasse : 1.
– Aard van de hinder : stof; gevaar voor asbestose.
– Diensten te raadplegen : Administratie van de Arbeidshygiene en –
geneeskunde.


DELEN

Logo