Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

7 JULI 2017. – Officieel bericht – Aanpassing van de sociale uitkeringen aan het indexcijfer cijfer van de consumptieprijzen vanaf 1 juni 2017

  1. asbest fonds

(forfaitaire bedragen) a) Maandelijkse rente aan de slachtoffers van : . Mesothelioom . . . . . …………………………………………. 1.792,65 EUR . Asbestose en diffuse bilaterale pleurale verdikkingen : per % lichamelijke ongeschiktheid . . . . . …………………… 17,93 EUR b) Kapitaal voor de rechthebbende van een slachtoffer overleden aan de gevolgen van :

. Mesothelioom – echtgeno(o)t(e) . . . . . ……………………………………… 35.853,00 EUR – ex-echtgeno(o)t(e) (uit de echt of van tafel en bed gescheiden en die een onderhoudsgeld genoot) . . . . . 17.926,50 EUR

– kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar . . . . . 29.877,50 EUR

. Asbestose en diffuse bilaterale pleurale verdikkingen : – echtgeno(o)t(e) . . . . . ……………………………………… 17.926,50 EUR – ex-echtgeno(o)te (uit de echt of van tafel en bed gescheiden en die een onderhoudsgeld genoot) . . . . . 8.963,25 EUR

– kinderen zolang ze recht hebben op kinderbijslag en in elk geval tot de leeftijd van 18 jaar . . . . . 14.938,75 EUR


DELEN

Logo