Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

4 MAART 1975. – Koninklijk besluit tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor het bouwbedrijf en tot vaststelling van het aantal leden ervan.

Artikel 1.Er wordt een paritair comité opgericht, genaamd “Paritair Comité voor het bouwbedrijf”, dat bevoegd is voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werkgevers, te weten : (slopings- en slechtingswerken met inbegrip van de afbraak en/of de verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen)


DELEN

Logo