Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

10 Juni 2011 – Coördinatie gemeente inzameling asbest – Omzendbrief

10 JUNI 2011. – Omzendbrief BB 2011/01. – Coördinatie van de onderrichtingen over de gemeentefiscaliteit

  1. SPECIFIEKE GEMEENTEBELASTINGEN 3.14.3.4. asbest

Op de containerparken is sinds 1 januari 2008 de aparte inzameling van asbestcement afkomstig van huishoudens, verplicht. Volgens het Uitvoeringsplan Milieuverantwoord Beheer van Huishoudelijke Afvalstoffen moeten gemeentebesturen die fractie gratis aanvaarden, zij het dat ze daarvoor een hoeveelheidsbeperking kunnen opleggen. In overleg tussen de OVAM en de VVSG werd de volgende aanbeveling (13) opgesteld met betrekking tot de gratis hoeveelheid :

– Ofwel 200 kg per gezin per jaar gratis – Ofwel 1 m3 per gezin per jaar gratis – Ofwel 10 asbestcementplaten per gezin per jaar gratis Voor de keuze van de hoeveelheidsbeperking wordt het best rekening gehouden met het registratiesysteem dat op het containerpark gehanteerd wordt. In de brief van de OVAM zijn de volgende tarieven gesuggereerd voor het gedeelte dat de gratis hoeveelheid overschrijdt :

– 1,5 euro per eenheid (1 asbestcementplaat) – 0,20 euro per kg – 30 euro per m3


DELEN

Logo