Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

4 MAART 1999. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1988 inzake voorkoming en vermindering van verontreiniging van de lucht door asbest.

Artikel 1. Artikel 1 wordt als volgt aangevuld :
” 5. Werken met asbesthoudende producten : andere werkzaamheden dan gebruik van asbest, ten gevolge waarvan asbest in het milieu terecht kan komen.”.

Art. 2. Een artikel 5bis, luidend als volgt, wordt ingevoegd :
” Tijdens het werken met asbesthoudende producten moeten de emissies van asbest in de lucht bij de bron verhinderd of beperkt worden met behulp van de aangewezen technische middelen. “.


DELEN

Logo