Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

22 NOVEMBER 2007. – Decreet tot wijziging van Boek I van het Milieuwetboek met betrekking tot het voorkomen en herstellen van milieuschade

Art. 3. Een bijlage I wordt bij het decreetgevende deel van Boek I van het
Milieuwetboek gevoegd:
3. Minerale industrie
3.2. Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van
asbestproducten.


DELEN

Logo