Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

16 MEI 2014. – Besluit van de Vlaamse Regering houdende bijkomende algemene en sectorale milieuvoorwaarden voor GPBV-installaties (aangehaald als : titel III van het VLAREM van 16 mei 2014)

HOOFDSTUK 3.5. – [1 Productie van chlooralkali]
Art. 3.5.2.1. [1 Voor de productie van chlooralkali wordt gebruikgemaakt van één of een combinatie van de technieken, vermeld in BBT 1 van de BBT-conclusies voor de productie van chlooralkali. De kwikcellentechniek wordt onder geen omstandigheden toegepast. Diafragma’s van asbest worden niet gebruikt.]


DELEN

Logo