Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

4 Maart 1999 – Vaststelling inrichting milieuvergunningen – Besluit Brussel

4 MAART 1999. – Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IB, [IC, ID,] II en III met toepassing van artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen. 2014-04-03/17, art. 1, 021; Inwerkingtreding : 15-05-2014> (NOTA : Raadpleging van vroegere versies vanaf 07-08-1999 en tekstbijwerking tot 27-02-2018)

Artikel 1.De lijst der inrichtingen van in de zin van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen wordt vastgelegd overeenkomstig de bijlage bij dit besluit.

Inrichtingen voor de winning, de bewerking van asbest, met een capaciteit kleiner dan of gelijk aan 200 t/jaar

Inrichtingen voor de productie van asbesthoudende producten en voorwerpen, met uitzondering van remvoeringen en producten uit asbestcement, met een productie kleiner dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar

Inrichtingen voor de productie of de behandeling van asbesthoudende remvoeringen, met een productie lager dan of gelijk aan 50 t asbest/jaar Opslagplaatsen voor asbest in de vorm van vrij mineraal

Fabrieken van blokken, tegels, platen, buizen, bakstenen, enz., uit beton of cement, (met uitzondering van producten uit asbestcement of producten die asbest bevatten), behalve de werkplaatsen opgenomen in rubriek 43 met een drijfkracht : Beton (fabrieken van betonblokken)

27 1°A Werven voor het saneren van asbesthoudende gebouwen of kunstwerken met inbegrip van de aanhorige inrichtingen (uitgezonderd inrichtingen die asbestafval thermisch of chemisch behandelen)

  • werven voor de inkapseling van 20 tot 120 m2 materiaal in broos asbest in goede staat (met uitzondering van spuitasbest);
  • de zuivere demontage van minder dan 120m2 materialen in niet-broos asbest in goede staat (met uitzondering van materialen van het ”Pical”- type);
  • de verwijdering met de couveusezakmethode van minder dan 5 m asbesthoudend warmte-isolerend materiaal in goede staat rond buizen;
  • de verwijdering van minder dan 20 m2 van elke toepassing in goede staat van het ”Pical”-type (of in broos asbest) waarbij het asbesthoudend materiaal wordt ingekapseld en waarbij de asbesthoudende oppervlakten in goede staat zijn en volledig kunnen worden bedekt met een hermetische verpakking voor de demontage ervan, zonder dat hierbij asbestvezels vrijkomen;
  • de verwijdering van minder dan 120 m2 asbesthoudende vinyltegels

DELEN

Logo