Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

26 APRIL 2009. – Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen.

Artikel 1. In artikel 19, § 2, eerste en tweede lid, van het koninklijk besluit van 28 maart 2007 betreffende de erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen worden de woorden ” twee jaar ” vervangen door de woorden ” drie jaar “.


DELEN

Logo