Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

23 SEPTEMBER 1982. – Ministerieel besluit houdende nadere regelen omtrent het meldingsformulier voor afvalstoffen

Artikel 1. De melding van afvalstoffen aan de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest, overeenkomstig het besluit van de Vlaamse Executieve van 21 april 1982 houdende nadere regelen omtrent de melding en afgifte van afvalstoffen, dient te gebeuren bij middel van een formulier overeenkomstig het model in bijlage 1 van dit besluit. Deze formulieren kunnen
op eenvoudige aanvraag gratis bekomen worden bij de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest.
De melding van afvalstoffen dient te gebeuren binnen de eerste tien dagen van de tweede maand van elk jaar en bevat telkenmale de gegevens betreffende het vorige jaar en een prognose voor het lopende jaar.
De eerste melding dient te gebeuren binnen de 3 maanden vanaf de inwerkingtreding van dit besluit. Zij zal de gegevens bevatten van het jaar 1982 en een prognose voor het jaar 1983.
Voor deze eerste melding worden alle afvalstoffen als nieuwe afvalstoffen beschouwd.

Codenummer 042 Asbest (stof en vezel)
Codenummer 117 asbestcementafval en asbestcementstof


DELEN

Logo