Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

[22 JULI 2011. – Omzendbrief LNE 2011/1. – Milieueffectbeoordeling en vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie t. België) Art. M c) Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten (niet onder bijlage I vallende projecten)

[22 JULI 2011. – Omzendbrief LNE 2011/1. – Milieueffectbeoordeling en
vergunningverlening voor bepaalde projecten ten gevolge van het arrest van het Hof
van Justitie van 24 maart 2011 (C-435/09, Europese Commissie t. België)

Art. M
c) Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten
(niet onder bijlage I vallende projecten)


DELEN

Logo