Asbestinfo > wat is asbest > wat zegt de wet over asbest > wetteksten

11 APRIL 1999. – Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, in uitvoering van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak van asbest en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, betreffende de arbeidsvoorwaarden.

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 31 oktober 1996, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, in uitvoering van de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 6 juli 1995, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf op de ondernemingen voor afbraak van asbest en/of verwijdering van asbest of van asbesthoudende materialen en tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 maart 1993, betreffende de arbeidsvoorwaarden.


DELEN

Logo