Asbestinfo > profesionele verwijderaar > DEME Environmental Contractors nv

Wie is DEME?

DEME is een globaal bedrijf uit Zwijndrecht dat op verschillende industriemarkten speelt. 140 jaar geleden startte de firma met baggerwerken in België. Ondertussen voert het allerlei infrastructuurwerken uit in meer dan 90 landen. Ook het ruimen van asbest zit in het takenpakket. DEME richt zich op professionelen.

Man die aan het dak is aan het werken

Welke diensten biedt DEME?

DEME heeft 4 core activities:

1) Offshore activiteiten

Zoals onderwaterkabels leggen, constructies installeren, platforms aanleggen, enzoverder.

2) Maritieme projecten

Dat houdt in dat er bruggen aangelegd worden, platformen op zee, haventerminals, noem maar op.

3) Milieuwerken

Denk hierbij aan projecten om erosie in te perken, vervuild water te zuiveren, slijk en afval weg te halen.

4) Drooglegging en landwinning

Die activiteiten gebeuren om verschillende redenen. Bijvoorbeeld om havens aan te leggen, om installaties onder water te onderhouden of om de kustlijn te beschermen tegen het stijgend waterniveau.

Wat zijn de troeven van DEME?

Eeuwenlange ervaring.
Zet zich sterk in voor het milieu.
Betrekt u van begin tot einde in het project.
Volgt stipt de gemaakte afspraken, planning en budget.
De 5.200 medewerkers werden in hun specialisatiegebied opgeleid en volgen regelmatig bijscholing.
Richt zich op duurzame oplossingen voor de wereldproblemen van vandaag: de klimaatsverandering, het stijgende zeeniveau en de vervuiling.
2 mensen die een staal water testen
Kranen die in de zee staan
Oranje graafmachine die aan het graven is

DEME Environmental Contractors nv

Scheldedijk 30 Haven 1025
2070 Zwijndrecht

info.dec@deme-group.com
03 250 54 11

http://www.deme-group.com/dec
Logo zwijndrecht
Professionele asbestverwijderaar uit Zwijndrecht
Erkend aannemer
Erkend aannemer voor vervoer en ophalen van asbest
Erkend aannemer voor het afbreken en verwijderen van asbest

Voor een gratis offerte en prijsindicatie voor het verwijderen van asbest, neem contact met ons op via het formulier.