Asbestinfo > profesionele verwijderaar > Aclagro

Wie is Aclagro?

Aclagro ontstond in 1970 als grondwerkbedrijf. Door de jaren heen kwamen daar verschillende activiteiten bij, zoals bodemsanering en wegenbouw. In 2008 begon het ook met asbestverwijdering voor professionelen en overheden. De firma werkt momenteel met meer dan 300 gekwalificeerde werknemers, maar blijft uitbreiden. Tegenwoordig heeft het teams verspreid over Vlaanderen, Brussel, Wallonië en Noord-Frankrijk.

2 mannen in witte pak die een golfplaat verwijderen

Welke diensten levert Aclagro?

Aclagro heeft 4 afdelingen:

1) Infrastructuurwerken

Wegenbouw, spoorwerken, waterbouwkundige werken, burgerlijke bouwkunde, collector- en rioleringswerken.

2) Grondreiniging

Overname van verontreinigde grond en puin, zoals: bodems voor bouwkundig gebruik, materiaal dat niet meer te gebruiken valt, bodems die biologisch te reinigen zijn, materiaal dat thermisch of fysio-chemisch te reinigen is.

3) Bodemsanering en waterzuivering

Afdekking van stortplaatsen, bemalingszuiveringen, bodemsaneringstechnieken, enhanced landfill mining, geconditioneerd ontgraven en afvoeren van onder andere asbesthoudende grond en puin, civieltechnische bodemsaneringswerken (eventueel met gespecialiseerde stabiliteitsmaatregelen).

4) Grond-, afbraak- en asbestwerken

Algemene en industriële sloopwerken, ontmantelingswerken, puinbehandeling, uitgraven van bouwputten, bouwrijp maken van grond, specifieke grondwerken, asbestverwijdering.

Wat zijn de troeven van Aclagro?

Kwalitatieve uitvoering.
Snelle, efficiënte en professionele aanpak.
Werkt met eigen machinepark en eigen personeel.
Stelt arbeidsinventarissen en beheersplannen op.
Combinatie van verschillende activiteiten is mogelijk.
Vraagt voor jou een milieuvergunning aan en meldt de werken aan het FOD Waso.
Bezit alle vereiste erkenningen en certificaten voor zijn gevarieerde activiteiten.
Machine die brokresten van een gebouw verplaatst
Man die verse grind/asfalt goedlegt
Graafmachine die zand legt op de grond

Aclagro

Industrieweg 74
9032 Wondelgem

asbest@aclagro.be
09 370 75 10

www.aclagro.be
Logo wondelgem
Professionele asbestverwijderaar uit Wondelgem
Erkend aannemer
Erkend aannemer voor vervoer en ophalen van asbest
Erkend aannemer voor het afbreken en verwijderen van asbest

Voor een gratis offerte en prijsindicatie voor het verwijderen van asbest, neem contact met ons op via het formulier.