Asbestinfo > nieuwsberichten

Asbest moet dringend verwijderd worden uit Hof van Vosselaar

4 december 2019

De gemeente Vosselaar wil een aannemer aanstellen om dringende werken uit te voeren aan het Hof van Vosselaar. Bedoeling is om het beschermde gebouw niet alleen water- en winddicht te maken, maar ook om alle aanwezige asbest te saneren. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van een restauratiepremie van 1, 45 miljoen euro.

Het Hof werd in 1750 als pastorie gebouwd en deed later ook dienst als weeshuis. In 1852 kwam het in private handen terecht, maar midden jaren negentig liep dat fout. Het historische complex werd niet meer onderhouden. Verval sloeg toe.

Tot de gemeente Vosselaar, het Kempens Landschap en het Agentschap voor Natuur en Bos in april 2018 alles opkochten. Hun doel is om zowel het gebouw als het omliggende park weer publiek te maken. In mei van dit jaar reikte de Vlaamse overheid daarvoor een forse renovatiepremie van 1, 45 miljoen euro uit. Er wordt onderhandeld om een horecazaak en een bed and breakfast te vestigen in het Hof.

Afgelopen lente werd met Erfgoed Vlaanderen al een minnelijke schikking gesloten over het in stand houden van het bouwwerk. Die deal ging vooral over het water- en winddicht maken van de buitenschil, maar er werd intussen ook asbest aangetroffen. Die moet eerst weggehaald worden, anders kunnen de nodige werken niet beginnen. Zo worden de totaalkosten van de conservatieacties op 81.000 euro geraamd. En dan is de renovatie nog niet eens begonnen.

Over het hoe en wat van de restauratie is Vosselaar nog in onderhandeling met het Kempens Landschap, de Participatiemaatschappij Vlaanderen en Groep Vermissen. Bedoeling is dat zij de nodige werken zullen uitvoeren. Meer duidelijkheid daarover komt begin 2020. De instandhoudingswerken beginnen nu al.


DELEN

Logo