Asbestinfo > nieuwsberichten

SVK weer voor rechter wegens slecht beheer asbeststort

7 oktober 2019

Bouwmaterialenbedrijf SVK en zaakvoerder Walter V. hebben intussen een lange lijst met inbreuken op de asbestwetgeving op hun naam staan. Ook nu weer moeten zij zich verantwoorden voor de rechter. Dit keer rond het beheer van hun stortplaats aan de Langhalsbeekstraat. Buurtbewoners, in de vorm van het Actiecomit& Asbeststort Dicht, stellen zich burgelijke partij. Hun advocaten vertegenwoordigen hen, “en een voorbehoud op latere schade omdat de vrees bestaat dat ze in de toekomst ziek kunnen worden.”

Ze gaan nog verder. “Deze firma treft mee een historische schuld voor het hoge aantal asbestslachtoffers in de regio Sint-Niklaas”, klonk het. “De zaakvoerder heeft een oorverdovende verplichting om op een correcte manier met de aanvoer en opslag van asbest om te gaan en lapt het allemaal aan zijn laars. Zelf gaat hij daar in reacties en citaten erg minimaliserend mee om: dat restanten van asbest bij zo’n activiteiten niet te vermijden zijn en dat het probleem gehypet wordt. Ondertussen leven de omwonenden wel met de wetenschap dat één deeltje asbest inademen genoeg is om vreselijk ziek te worden. En ja, de kans dat ze asbestvezel inademen is reëel. Ze wonen er immers vlakbij.”

Ook de buurtbewoners zelf blijven niet stil. “Een waslijst aan pv’s tussen 2016 en 2017 is er voor SVK. Dit bedrijf is al meer dan twintig jaar bezig en de meest elementaire regels worden niet nageleefd. De zaakvoeder is op die manier geen goede huisvader en geen goede buur”, zegt Pieter Heymans. “We legden zelf op camera vast hoe vrachtwagens asbest komen storten, dat vervolgens met kranen kapot gemaakt wordt zodat stof in het rond vliegt. Van afdekken en besproeien is geen sprake. Als je dan nog weet dat de toegang tot het bedrijf langs huizen verloopt, is duidelijk dat bij buren de schrik om asbest in te ademen er goed inzit. Zelf ben ik ondertussen verhuisd uit angst.”

“Het is de plicht van de zaakvoerder om te voorkomen dat asbestvezels vanop zijn stort verspreid worden en daar komt hij niet aan tegemoet”, vult de openbaar aanklager aan. “Er was een jaar de tijd gegeven om het stort deftig af te dekken en tot op de dag van vandaag is dat nog altijd niet het geval. Dat is bewust spelen met de volksgezondheid, door een halsstarrige houding van het bedrijf.”

Het openbaar ministerie vordert 3.000 euro boete voor de zaakvoerder en 5.000 euro voor het bedrijf zelf, met daarbovenop een exploitatieverbod op straffe van een dwangsom.

© Geert De Rycke


DELEN

Logo