Asbestinfo > nieuwsberichten

Rotterdamse startup bedenkt oplossing voor asbestprobleem

8 januari 2020

De Rotterdamse startup Asbeter wil binnen de komende tien jaar komaf maken met het asbestprobleem en tegelijkertijd de CO2-uitstoot aanzienlijk reduceren door hiervoor industriële reststromen te gebruiken. Asbeter won met deze groene technologie de Rabo Duurzame Innovatieprijs 2019, in de categorie Circulaire Economie.

CEO Inez Postema en haar collega Pol Knops liepen elkaar tegen het lijf tijdens een congres. Ze waren toen beide vooral bezig met het gebruik van CO2 als grondstof. Het was Knops die de aanleiding gaf tot het project door aan te kaarten dat asbest een mineraal is dat ook op CO2 reageert.

Het gebruik van CO2 voor de verwerking van asbest bleek te duur, maar industriële afvalzuren bleken de oplossing. “Hiermee pakken we in één klap twee problematische afvalstromen aan; asbest en industriële restzuren.”, verklaart Postema. Tot op heden worden deze zuren geneutraliseerd en geloosd, waarbij een flinke hoeveelheid CO2 vrijkomt. Het gebruik van restzuren in het afbraakproces van asbest zou deze uitstoot aanzienlijk verlagen.

Asbestdaken zijn opgebouwd uit 90 procent cement en 10 procent asbest. Zure reststromen zorgen voor de oplossing van een groot deel van dit cement. Wat overblijft is ongeveer 20 procent cement in de vorm van silica, een wit kristallijn poeder. Dit kan hergebruikt worden voor nieuw bouwmateriaal .

Het asbestprobleem vormt meer en meer een bedreiging voor de volksgezondheid. Luchtverontreiniging leidt namelijk niet alleen tot verzuring van de bodem, maar ook tot aantasting van bouwmaterialen, waardoor asbest versneld vrijkomt.

“Er is momenteel nog een miljoen ton aan dakplaten met asbest in Nederland. Wij hopen straks 100.000 ton per jaar te verwerken, dus dan hebben we tien jaar nodig om al het asbest van Nederlandse daken onschadelijk te maken”, aldus Postema. Maar daar blijft het niet bij; ook in drinkwaterbuizen zit asbest verwerkt, en het proces kan mits enkele aanpassingen bovendien ook toegepast worden om andere mineralen te verwerken.

Asbeter wil hun fabriek in Rotterdam operationeel zien in 2021. De som van 20.000 euro die Asbeter won bij de Rabo Duurzame Innovatieprijs, investeren ze in verder onderzoek naar zuren.

 

Asbeter mineralisatie asbest


DELEN

Logo