Asbestinfo > nieuwsberichten

Mogelijks fouten bij afbraakwerken school in Diest

25 september 2019

Aan de school wordt momenteel een nieuwe vleugel gebouwd. Intussen rees het vermoeden dat er asbesthoudende partikels vrijkwamen tijdens de werken. Daarom werd vorige week beslist om de school dicht te houden. De metingen waar negatief, maar na het nemen van acht plakstalen, bleek er eentje sporen van witte asbest te bevatten. Vorige week woensdag werd de reiniging van het schoolterrein dan ook gestart. Vrijdag konden de kinderen weer naar school.

“De werken voor de ontmanteling van het dak gebeurden door een onderaannemer”, zegt burgemeester Christophe De Graef. “We vermoeden dat er een interpretatiefout bij de onderaannemer is gebeurd. In ieder geval hebben wij de hoofdaannemer en de architect in een aangetekend schrijven in gebreke gesteld. Zij dragen de verantwoordelijkheid voor de goede gang van zaken van de werken.”

Carina Jankowski van de SP.A-oppositie stelt zich vragen. “Het plan was om het dak in de zomervakantie af te breken. Voor 180 vierkante meter van het dak is dat toen niet gebeurd? Waarom is dat niet gebeurd? Nu gebeurde de uitvoering van dat luik toen de school weer was begonnen. Er zitten 300 kinderen op school. Kan iemand mij zeggen wat de gevolgen zijn voor de kinderen? Die hebben daar in hun sandaaltjes op de speelplaats rondgelopen. Wat een schril contrast met de mannen van de gespecialiseerde firma voor de schoonmaak, die daar in speciale pakken voor hun bescherming die werken hebben uitgevoerd.”

Daarnaast stelde Jankowski de communicatie in vraag. “In eerste instantie ontving ik een dossier dat niet volledig was. Pas na een vraag om extra uitleg kreeg ik een uitgebreider dossier.”Burgemeester De Graef weerlegt dit. “Wij hebben ten opzichte van alle betrokkenen heel open en duidelijk gecommuniceerd”, zegt hij.

Voor Carina Jankowski blijft het hier niet bij: “Ik hoop dat we verder op de hoogte worden gehouden. Voor alle duidelijkheid: dit is geen politiek spelletje. Dit gaat over de gezondheid van onze inwoners. Dat overstijgt de grenzen van de politieke partijen.”


DELEN

Logo