Asbestinfo > nieuwsberichten

Buurtcomité neemt advocaat onder de arm tegen Balgero

25 september 2019

Balgero, een bedrijf dat een zand- en steengroeve exploiteert, heeft intussen zijn laatste advies ingewonnen om zijn omgevingsvergunning uit te breiden. Nu kan het bedrijf een aanvraag voor de uitbreiding van een stortplaats voor cementgebonden asbest indienen. “Alle aangevoerde materialen worden aangeleverd in vrachtwagens die afgezeild zijn. Die moeten op de weegbrug vooraleer zij op de stortplaats mogen”, staat in het advies. “De opvulling gebeurt tussen 7 en 19 uur. Alleen volledig gesloten bigbags worden geaccepteerd. Als preventieve maatregel tegen scheuren worden bigbags bij het bergen van cementgebonden asbest continu besproeid met een mobiele benevelingsinstallatie.”

Er zouden volgens Balegro geen alternatieven zijn. “In de komende jaren neemt de hoeveelheid cementgebonden asbest, die vrijkomt na het slopen en scheiden van materialen, nog toe. Het niet verlenen van de gevraagde vergunning betekent dat er in de toekomst geen voldoende afzetmogelijkheid is”, zeggen zij.

Het buurtcomité ‘Geen asbest in onze nest’ neemt intussen een advocaat onder de arm. “Zo’n advies, ook wel scoping genoemd, is een manier van bedrijven om projecten die het publiek als zeer hinderlijk ervaart, gemakkelijker goedgekeurd te krijgen en de overheid aan hun kant te krijgen”, aldus het buurtcomité. Verder waarschuwen zij: “Op basis van de adviezen werkt Balegro nu zijn definitieve aanvraag bij. We verwachten dat de aanvraag de komende weken ingediend wordt. Ons actiecomité heeft zich verenigd in een vzw en heeft een gespecialiseerde advocaat onder de arm genomen. Wij staan klaar om protestacties te organiseren bezwaarprocedures in te dienen. Voorlopig wachten we nog even af, maar zodra Balegro zijn aanvraag indient, schakelen we versnelling hoger.”

 


DELEN

Logo