Asbestinfo > nieuwsberichten

Actiecomité protesteert bij provincieraad

25 september 2020

Actiecomité ‘Geen asbest in ons nest’ voerde afgelopen donderdag (samen met PVDA) actie tegen Devamix. Dit bedrijf vraagt om een vergunning te krijgen voor het verwerken en opslaan van asbest. “Het is de bedoeling om het provinciebestuur wakker te schudden. Het gaat hier om de gezondheid van duizenden mensen.”

Actievoerders in witte pakken verzamelden voor het provinciehuis Boeverbos om een brief te overhandigen waarin ze hun bezwaren formuleerden. Devamix wil uitbreiden om meer asbest te verwerken en op te slaan. Provincieraadsvoorzitter Christof Dejaegher kreeg een afvaardiging van het actiecomité en kreeg ook een reeks getuigenissen van bewoners.

“Met deze actie willen we de bevoegde politici wakker schudden”, zegt Frank Vervaecke van Milieuzaken Stasegem. “We moeten druk op de ketel zetten om dit mogelijk drama tegen te houden. Het gaat hier de gezondheid van drieduizend bewoners binnen een straal van twee kilometer rond Devamix. We vragen meteen ook om de bijna duizend ingediende bezwaren ter harte te nemen. Een online petitie leverde zo’n 1.200 handtekeningen op en loopt nog steeds. Al jarenlang krijgen inwoners en bedrijven uit de buurt stof over hun huizen en bedrijven. De uitbreiding mag als zeer problematisch en gevaarlijk beschouwd worden.”

Ook schepen Tijs Naert nam deel aan de actie. “Het stadsbestuur van Harelbeke kant zich heftig tegen de plannen en heeft dan ook een negatief advies gegeven, maar de beslissing ligt bij de deputatie van de Provincie. Het bedrijf slaagt er nu al niet in om zich te houden aan gemaakte afspraken.”

Bart Naeyaert, bevoegd gedeputeerde, laat weten dat nog niks beslist is en dit pas ten vroegste 22 oktober kan. “Maar dat is nog niet zeker. Er is nog geen definitief verslag opgemaakt en het zou kunnen dat er bijkomende vragen moeten gesteld worden en meer informatie moet ingewonnen worden, onder meer bij het betrokken bedrijf. Ik heb duidelijk vastgesteld dat de uitbreiding bij de bewoners heel wat vragen naar de houding van het bedrijf oproept.”

© Dany Van Loo


DELEN

Logo