Asbestinfo > nieuwsberichten

8,5 miljoen euro voor Belgische slachtoffers in 2018

11 februari 2020

Het Belgische Asbestfonds heeft in 2018 7,1 miljoen euro uitbetaald aan 287 mensen met mesothelioom, 291.450 euro aan 311 mensen met asbestose en 1,08 miljoen euro aan 524 mensen met een andere asbestaandoening die wettelijk aan asbestose is gelijkgesteld. De grote meerderheid van asbestslachtoffers woont in Vlaanderen (2.029), gevolgd door Wallonië (945), Brussel (110) en buitenland (36).

Het Asbestfonds werd in 2007 opgericht binnen het Fonds voor beroepsziekten en keert een schadevergoeding uit aan werknemers die ziek geworden zijn door blootstelling aan asbest. In het verleden werden enkel slachtoffers met mesothelioom en asbestose vergoed. Met de wet van 5 mei 2019 tot verbetering van de schadeloosstelling voor asbestslachtoffers wordt voortaan ook long- en larynxkanker dat door asbest veroorzaakt werd, vergoed.


DELEN

Logo