Asbestinfo > Asbest verwijderen

Asbest verwijderen subsidie?

Vanaf 1 januari 2021 voorziet de Vlaamse regering premies voor het verwijderen van asbest uit huizen, scholen en zorginstellingen. Er komt een premie van 8 euro per vierkante meter voor wie zijn gevel of dak isoleert en tegelijk ook de asbestleien, het asbesthoudend onderdak of de asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen. Een voorwaarde is dat je de werken laat uitvoeren door een professionele aannemer.

Via de Premiezoeker kan je een overzicht vinden van de premies die je kan verkrijgen als je jouw woning (ver)bouwt. De eventuele kosten die gemaakt worden betreffende asbest, maken vaak onlosmakelijk deel uit van de renovatiekosten die al ondersteund worden.

De OVAM biedt bijkomend specifieke ondersteuning voor de verwijdering, inzameling, verwerking en inventarisatie van asbesthoudende materialen voor lokale besturen.

  • Prioritaire asbesthoudende materialen: asbestcementen dak- en gevelbekleding, rook- en hemelwaterafvoerkanalen, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met uitzonder van wandpleister in goede staat
  • Prioritaire doelgroepen: residentieel, publieke gebouwen en land- en tuinbouw

De OVAM biedt lokale besturen subsidies voor de organisatie van asbestafbouwende projecten voor haar inwoners. Onder andere steden, gemeenten, intergemeentelijke organisaties, provincies, etc. komen in aanmerking. Je kan ook als projectdeelnemer (particulier, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, scholen, KMO’s) ondersteuning genieten door deel te nemen aan een of meerdere asbestafbouwprojecten in je provincie, regio, stad of gemeente.

 


DELEN

Logo