Asbestinfo > Asbest verwijderen

Asbest verwijderen subsidie?

Via de Premiezoeker kan je een overzicht vinden van de premies die je kan verkrijgen als je jouw woning (ver)bouwt. De eventuele kosten die gemaakt worden betreffende asbest, maken vaak onlosmakelijk deel uit van de renovatiekosten die al ondersteund worden.

De OVAM biedt bijkomend specifieke ondersteuning voor de verwijdering, inzameling, verwerking en inventarisatie van asbesthoudende materialen voor lokale besturen.

  • Prioritaire asbesthoudende materialen: asbestcementen dak- en gevelbekleding, rook- en hemelwaterafvoerkanalen, niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met uitzonder van wandpleister in goede staat
  • Prioritaire doelgroepen: residentieel, publieke gebouwen en land- en tuinbouw

De OVAM biedt lokale besturen subsidies voor de organisatie van asbestafbouwende projecten voor haar inwoners. Onder andere steden, gemeenten, intergemeentelijke organisaties, provincies, etc. komen in aanmerking. Je kan ook als projectdeelnemer (particulier, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, scholen, KMO’s) ondersteuning genieten door deel te nemen aan een of meerdere asbestafbouwprojecten in je provincie, regio, stad of gemeente.

 

Echte premies voor het verwijderen van asbest zijn er echter nog niet. Door het Actieplan zullen enkele ondersteuningsmaatregelen worden toegepast naargelang de doelgroep en meerkosten. Voor veel gebouwrenovaties bestaan reeds subsidies en premies. Het zou dan ook de bedoeling zijn dat de asbestkwestie hierbij wordt betrokken.


DELEN

Logo