Asbestinfo > Asbest verwijderen

Premie en subsidie voor verwijderen van asbest

Premie particulieren

Vanaf 1 januari 2021 voorziet de Vlaamse regering premies voor het verwijderen van asbest uit huizen, scholen en zorginstellingen. Deze premie kan je aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Er komt een premie van 8 euro per vierkante meter voor wie zijn gevel of dak isoleert en tegelijk ook de asbestleien, het asbesthoudend onderdak of de asbesthoudende gevelbekleding laat verwijderen. Een voorwaarde is dat je de werken laat uitvoeren door een professionele aannemer. Jouw aannemer moet werken volgens de code van goede praktijk van de OVAM. Wil je weten of je asbest hebt en hoeveel premie je kan krijgen? Vraag dan een offerte aan bij een professionele asbestverwijderaar.

Subsidies ondernemingen

Ook ondernemingen kunnen een aangepaste premie krijgen om materialen met asbest in hun bedrijf weg te (laten) nemen. Je kan hiervoor terecht op volgende websites:

Ondersteuning OVAM

De OVAM kan gebouweigenaars gericht ondersteunen om het aanwezige asbest af te bouwen. Afhankelijk van haar jaarlijks beschikbare budget biedt de OVAM volgende ondersteuning. Hiermee wil zij een dynamiek van verwijderprojecten in Vlaanderen laten ontstaan.

  • Vlaamse scholen kunnen hun asbestinventaris en de verwijdering van asbest laten financieren.
  • De OVAM biedt lokale besturen subsidies voor de organisatie van asbestafbouwende projecten voor haar inwoners. Onder andere steden, gemeenten, intergemeentelijke organisaties, provincies, etc. komen in aanmerking. Je kan ook als projectdeelnemer (particulier, sport- en jeugdverenigingen, landbouwers, lokale besturen, scholen, KMO’s) ondersteuning genieten door deel te nemen aan een of meerdere asbestafbouwprojecten in je provincie, regio, stad of gemeente.

Lokale besturen kunnen volgende projecten organiseren:

  • ophalen aan huis van asbestcementen afval in platenzakken of containers;
  • aanbieden van verpakkingsmateriaal om zelf kleine hoeveelheden asbestcement veilig naar het recyclagepark te brengen;
  • een samenaankoop voor de vervanging van asbesthoudende dak- of gevelbekleding, eventueel in combinatie met ophaling aan huis;
  • een samenaankoop voor de verwijdering van niet-hechtgebonden asbesttoepassingen met 50% subsidie (zoals leidingisolatie of vloerbekleding) door een erkende asbestverwijderaar.

Je kan hier kijken of er voor jouw gemeenten momenteel een project i.s.m. de OVAM loopt.

Wil je weten of je asbest hebt en hoeveel premie je kan krijgen? Vraag dan een offerte aan bij een professionele asbestverwijderaar.


DELEN

Logo